Zarząd Fundacji:

Prezes - Bartłomiej Denis-Świerszcz

Członkowie:

Witold Buczyński

Przemysław Kazaniecki

Waldemar Prusak

Rada Fundacji:

Przewodniczący - Paweł Piskorski

Członkowie:

Jan Artymowski - www.artymowski.pl

Piotr Krośnicki

Komisja Rewizyjna:

Marek Nowakowski - Przewodniczący

Członkowie:

Waldemar Barczyk

Ireneusz Bryzek